Supportlogo toolbar new

GibbsCAM

GibbsCAM - effektiv CNC programmering

Geomagic Design grå

Alibre - parametrisk 3D CAD

CIMCO DNC 2

CIMCO - cnc-editor, dnc, pdm

Geomagic 300x110

GeoMagic - 3D scanning / reverse engineering

Om GibbsCAM - CAM program

Träffar: 31973

 

Fakta
GibbsCAM - CAM Program för styrning av fräs, svarv och trådgnist.

GibbsCAM är ett kraftfullt men lättanvänt CAM program för programmering av CNC maskiner inom områdena fräsning, svarvning och trådgnist. Den senaste generationen GibbsCAM omfattar ett användargränssnitt som har revolutionerat CAM industrin - användarvänligt, intuitivt och med ett logiskt arbetssätt för CNC programmerare och maskinoperatörer.

Moduluppbyggt
GibbsCAM består av ett antal "baspaket" och därtill ett stort antal påbyggnadsmoduler. I samtliga baspaket ingår både CAD-del, CAM-del och 3D simulator. Moduluppbyggnaden gör att man kan starta med ett enklare/billigare CAM program för att sedan bygga på med fler moduler vartefter behov uppstår och man hunnit med att utveckla sin kompetens. "The Sky Is The Limit". Läs mer om GibbsCAM's baspaket och moduler under menyn "GibbsCAM".

GC2015 detaljbild

Nära samarbete med maskintillverkare
För att säkerställa bästa funktionalitet i GibbsCAM och i våra postprocessorer, arbetar vi och Gibbs intimt ihop med alla ledande maskintillverkare och CAD utvecklare. Läs mer om våra CAD partners och Maskin partners här.

Lokalt språkstöd förenklar inlärning
GibbsCAM's CAM program har översatts till cirka 20 olika språk, däribland svenska och finska.

Länk till Gibbs i USA:
www.gibbscam.com