Supportlogo toolbar new

GibbsCAM

GibbsCAM - effektiv CNC programmering

Geomagic Design grå

Alibre - parametrisk 3D CAD

CIMCO DNC 2

CIMCO - cnc-editor, dnc, pdm

Geomagic 300x110

GeoMagic - 3D scanning / reverse engineering

MaskinSimulering

Träffar: 16444

GibbsCAM Maskinsimulator
Denna modul kan adderas till samtliga fräs- / svarvmoduler, då den stöder alla typer av maskiner från enklare 3 axligt och upp till simultant 5axligt samt svarvning med flera spindlar och flera vtygsbärare. I maskinsimulatorn verifierar Du snabbt och enkelt maskinens verkliga rörelser, samt får varning för eventuella kollisioner. Särskilt värdefull är modulen för dig som programmerar fleraxliga maskiner, men även för skolor som vill lära elever CNC maskinens kinematik.100% integrerad i GibbsCAM
Simulatorn är helt integrerad i GibbsCAM, dvs du behöver inte växla mellan "CAM-fönstret" och "SIMULATOR-fönstret" när du simulerar. Kör du med dubbla bildskärmar kan du låta simulatorn vara igång hela tiden, och då verifierar den direkt vartefter du gör programändringar.

Automatisk riggning av maskinen
Integrationen i GibbsCAM gör att maskinen "riggas automatiskt" med både verktyg, verktygshållare, fixturer, detaljer och råämnen. Allt i enlighet med de inställningar Du gjort i din CAM-programmering.

Bygg din egen maskinmodell
En maskinmodell byggs upp som solidmodeller i GibbsCAM (eller importeras från valfritt annat CAD system). Därefter integreras maskinmodellen i GibbsCAM MachineSIM där axelriktningar, gränslägen, kollisionsobjekt och verktygsväxlingspunkter med mera sätts in, sedan är simulatorn klar för användning.