Supportlogo toolbar new

facebook icon new LinkedIn logo Youtube icon Twitter Icon

GibbsCAM

Geomagic Design grå

CIMCO DNC 2

CIMCO DNC 2

GibbsCAM 13 releasebild web

GibbsCAM 14, omfattar ett stort antal nya funktioner & förbättringar som förenklar och accelererar CAM programmering för alla typer av CNC maskiner. Temat i v14 releasen är ”förenkla programmering av sofistikerade maskiner”. Nedan beskrivs några av de viktigaste nyheterna.

Förutom ett hundratal nya funktioner och förbättringar släpps ett antal helt nya moduler – Probning, Additiv bearbetning (två till femaxligt) samt ny två till fyraxlig trådgnistmodul med avancerad AFR (automatic feature recognition) teknologi.


VIDEO - NYHETER I GIBBSCAM 14 - KLICKA PÅ BILDEN NEDAN

GibbsCAM 14 videobanner


NYHETER I INTERFACE OCH WORKFLOW

GibbsCAM 14 - nya interfacet med dockningsbara panelerDet redan hypermoderna gränssnittet får ännu fler möjligheter till individuell anpassning med bland annat dockningsbara dialogrutor. En dialogruta kan konfigureras så att den innehåller flera funktioner via olika flikar vilket ger snabbare access och sparar utrymme på skärmen. GibbsCAM’s välkända styrkula (trackball) kan nu programmeras med egna kortkommandon, vilket gör att utvalda favoritfunktioner hamnar direkt ”at your fingertips”. I den inbyggda CAD delen adderas nya funktioner för interaktiv frihandsritning och därtill får funktionerna för måttsättning en uppfräschning.


FRAMTIDSSÄKRAD KINEMATIK
GibbsCAM v14 fortsätter utöka möjligheterna med förstärkt kinematikhantering. En av de kinematikbaserade finesserna som adderas är fullt stöd för vinkelhållare samt grundhållare med flera adaptrar, dvs en grundhållare kan ha en adapter, som har en ytterligare adapter osv. En annan nyhet är svarvning med positionerbar verktygsaxel, med andra ord stöd för Ceratizit Freeturn. Svarvmetoden ”Freeturn” från Ceratizit kan köras i svarvar som har fullt indexerbar/styrd frässpindel (vad gäller spindelorientering). Verktyget är utformat så att skärkrafterna vid bearbetning riktas mot spindeln vilket ger mycket hög stabilitet. Verktyget/spindeln kan orienteras olika för olika operationer, eller roteras simultant. GibbsCAM 14 stöder båda dessa metoder. Denna teknik eliminerar verktygsväxlingar och ger hög stabilitet, med andra ord kortare bearbetningstid i maskin.

GibbsCAM 14 - Ceratizit Freeturn
ovan: Svarvning med roterande verktygsaxel, med Ceratizit Freeturn verktyg

GibbsCAM 14 - bearbetning med U-axel
ovan: Svarvning med styrd U-axel


3D RESTMATERIAL OCH VASSARE VERKTYGSBANOR
En mycket kraftfull nyhet är att restmaterialfunktionen nu är medveten om det återstående materialet i alla typer av situationer, alltså både i 2D, 3D, femaxligt, MTM, samt vid växling mellan fräs & svarvoperationer samt vice versa. Detta förenklar programmering betydligt samtidigt som onödiga luftrörelser elimineras, vilket tillsammans ger kortare genomloppstider.

GibbsCAM 14 - 3D restbearbetning
Ovan: 3D restmaterial - restfräsning efter föregående svarvoperationer

För maskiner med flera verktygsbärare adderas bland annat fullt stöd för ”DoubleMilling” (även kallat Pinch Milling) som ger stor tidsbesparing då flera verktyg kan bearbeta samtidigt på samma detalj, även med individuellt olika verktygsbanor. Denna funktion kan halvera bearbetningstiden i vissa situationer och är snarlik ”pinchturning” funktionen som sedan tidigare finns för svarvoperationer.

GibbsCAM14 Doublemilling
Ovan: DoubleMilling - flera fräsoperationer samtidigt, mot samma arbetsstycke


FEMAXLIGA MODULEN
Femaxliga fräsmodulen får ett stort antal förbättringar och nya funktioner och den automatiska hålhanteraren förbättras. Femaxlig Automatisk Kontufräsning – är en ny funktion som med fördel kan användas vid exvis renskärning av konturer på tunnplåt, vacuumformade plastdetaljer och liknande. Den söker automatiskt upp både invändiga och utvändiga konturer på den markerade detaljen och fräser dessa konturer genom att luta verktyget vinkelrätt mot detaljens ”toppyta”. Verktygsbanan som skapas kan vara 3-, 4- eller 5-axlig, handhavandet är kraftigt automatiserat och kräver få kommandon av användaren.

GibbsCAM 14 - automatisk femaxlig konturfräsning
Ovan: Automatisk Femaxlig Konturfräsning / Renskärning av tunnplåtsdetalj

Automatiska gradningsfunktionen - i 5axis modulen, har fått relief funktion som ger finare gradning av invändiga skarpa hörn. Funktionen hittar alla invändiga hörn och adderar ”loopar” i dessa, vilket gör att gradningen blir snyggare. Fungerar för både 3-, 4- och 5-axliga maskiner.

GibbsCAM14 Autogradning
Ovan: Automatisk Gradning med "reliefrörelser" i invändiga hörn


NY PROBMODUL
Nya probmodulen erbjuder tre olika funktionsnivåer för probning. Basic där man klipper & klistrar in probkod som sedan postas ut som en egen operation. Denna typ av probning simuleras ej, men är ett enkelt sätt att hantera även lite mer udda probningar. Generic är ett stort antal färdiga ”standard” probcykler såsom nollpunktsprobning av hörn, punkt, yta, ficka, ö med mera, dvs generell probning. Custom är skräddarsydda anpassningar, som kan byggas och skräddarsys med hjälp av Gibbs API, Macros och xVMM. Både Generic och Custom kan simuleras fullt ut.

GibbsCAM 14 - integrerad probning
Ovan: Simulering av nollpunktprobning i GibbsCAM 14


NY TRÅDGNISTMODUL
Not: Denna modul lanseras något senare, inte med i första v14 releasen.
Trådgnistmodul med Automatic Feature Recognition (AFR)
Den tidigare trådgnist modulen i GibbsCAM ersätts med en ny HighEnd trådgnistmodul. Den nya modulen tillåter bearbetning direkt på solidmodell med automatisk objektigenkänning och inkluderar även beprövad teknologidata för olika material från de ledande WEDM maskintillverkarna. Oavsett om man trådgnistar baserat på solidmodell eller geometri har modulen automatisk igenkänning av objekt och man kan bestämma huruvida bearbetning skall ske för stans eller dyna, eller om man vill välja objekt för körning mer manuellt. Den skapar sedan verktygsbanorna för samtliga valda objekt automatiskt och känner även igen huruvida detaljen har släppning/konicitet och liknande.

GibbsCAM 14 - WireEDM med automatic feature recognition
Bild ovan: Trådgnist på solidmodell i GibbsCAM 14, med Automatic Feature Recognition (AFR)

 


 

NYA MODULER FÖR ADDITIV BEARBETNING
Not: Denna modul lanseras något senare, inte med i första v14 releasen.
Modulen för Additiv bearbetning arbetar med så kallad ”deposition additive” teknologi som gör att material kan adderas till detaljen med hjälp av laser och tillsatsmaterial i form av Pulver eller Tråd. Det rör sig om två helt nya moduler; Basic (2.5D modul) för enklare additiv bearbetning, samt MultiAxis (femaxlig modul) för mer komplexa maskiner & former.  Ett antal nya processer för additiv bearbetning erbjuds; Kontur, Fyllning (ficka), Roterande bearbetning, MultiAxis samt Hybrid.

GibbsCAM14 additiva processer
Ovan: Funktioner för Additiv bearbetning i GibbsCAM 14

ADDITIV ”CLADDING”
Vid additive ”cladding” med tillsatsmaterial beräknar systemet hur många skikt material som behöver adderas med hjälp av den integrerade Teknologi Databasen. De teknologier som finns tillgängliga beror på vilken typ av additivt huvud maskinen ifråga har. GibbsCAM är således medveten om hur maskinen kan arbeta, enbart teknologi som är applicerbar för det aktuella huvudet kan väljas. Användaren kan sedan styra andra parametrar såsom ”vävmönster”, körmetod (inifrån/ut, höger-vänster) samt rotationsvinkel för varje skikt.

STÖD FÖR ”HYBRID” BEARBETNING
Med nya additiva modulen får GibbsCAM därmed möjlighet att kombinera subtraktiv (skärande) bearbetning med additiva processer på en och samma detalj, dvs så kallad hybrid bearbetning. Användaren kan alltså kombinera svarv-, fräs- och hyvlingsoperationer etc med Additiv bearbetning, i ett och samma detaljprogram.

GibbsCAM 14 - additiv bearbetning / simulering
Ovan: Simulering av Additiv "Cladding" i korsmönster

 


 

För mer information eller visning, ring 08-59411630.