Supportlogo toolbar new

GibbsCAM

GibbsCAM - effektiv CNC programmering

Geomagic Design grå

Alibre - parametrisk 3D CAD

ToolManager

ToolManager - verktyg & fixturhantering

Geomagic 300x110

GeoMagic - 3D scanning / reverse engineering

ToolManager för GibbsCAM

Träffar: 7263

Snabbt, enkelt och kostnadseffektivt TDM System för GibbsCAM

ToolManager för GibbsCAM 2

ToolManager för GibbsCAM fungerar på samma sätt som den fristående versionen, men därtill får du nu möjlighet att arbeta helt integrerat i GibbsCAM. Detta innebär bland annat att du kan överföra verktyg och fixturer mellan ToolManager och GibbsCAM på ett mycket effektivt sätt.

Selektera exempelvis 10 verktyg i ToolManager och infoga sedan dessa med ett klick i GibbsCAM. Samma sak gäller omvänt, selektera önskade verktyg i GibbsCAM och infoga dessa in i ToolManager's databas med ett klick. Samma gäller fixtursolider och solida verktygshållare. Försöker du läsa in samma verktyg en gång till så håller Gibbs & ToolManager reda på det hela så att oönskade dubletter inte skapas.